Sacrum

image0000  Jezus Miłosierny (Olej 45 x 75) image0002  Matka Boża Bałucka(Olej na desce 22 x 27 cm) image0003  Matka Boża Licheńska(Olej na desce 22 x 27 cm) image0004  Pieta (Olej 30 x 40 cm)
image0005  Matka Boża z Dzieciątkiem (Olej 40 x 30 cm) image0006  Anioł 1 (Olej na desce lipowej 16 x 33 cm) image0007  Anioł 2 (Olej na desce lipowej 16 x 33 cm)